Voorwaarden

Uniforme Voorwaarden Horeca

Fletcher Football hanteert de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage.

Huisregels

Elk team is verplicht de Fletcher Football / Fletcher Hotels huisregels na te leven.

 

 

 

 

Bekende voetbalclubs bij Fletcher Hotels